Příspěvky VZP ČR

Bruslíme s VZP
1. 10. 2019
Advent na bruslích
15. 12. 2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR každoročně přispívá svým pojištěncům na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Svůj příspěvek si určitě najde každý.

Otázka týdne:

Může lékař požadovat po pacientovi platbu za vystavení písemné zprávy, že ho odmítnul přijmout do péče?

Odpověď naleznete zde:  https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/platba-za-vystaveni-zpravy-o-odmitnuti-pacienta

Žádost o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 musí být podána do 30. 11. 2019.