Příspěvky VZP ČR

Den dětí
1. 6. 2020
Víkendová škola bruslení
28. 6. 2020

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR každoročně přispívá svým pojištěncům na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

V rámci našeho partnerství s VZP ČR mohou rodiče žádat o příspěvek na kurz bruslení ve školním programu i víkendové školy bruslení. Informace k příspěvku od pojišťovny jsou uvedeny na webových stránkách VZP ČR: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity

Žádost o příspěvek ke stažení:

https://www.jhhokej.cz/wp-content/uploads/2018/05/Doklad-DDB-skolniKurz.pdf

https://www.jhhokej.cz/wp-content/uploads/2018/05/Doklad-DDB-vikendKurz.pdf

Žádost o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2020 musí být podána nejpozději do 30. 11. 2020.