Příspěvky VZP ČR

E-shop DDB
2. 9. 2019
Multifunkční helma Tempish
4. 9. 2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR každoročně přispívá svým pojištěncům na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Svůj příspěvek si určitě najde každý.

Otázka týdne: https://1url.cz/VM0IQ

Žádost o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 musí být podána do 30. 11. 2019.