Registrace-OLDPříspěvek 1.000 Kč na školní program a víkendové kurzy bruslení od VZP ČR


Až 1.000 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou (doklad potvrdí škola) i mimo školu (permanentka víkendové školy bruslení (doklad potvrdí DDB)

Jak získat příspěvek?


K získání příspěvku je nutné předložit doklad o zaplacení dané aktivity, který nesmí být starší jak 3 měsíce,
a to na kterékoli pobočce VZP nebo jej zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při osobní návštěvě pracoviště VZP je nutné mít sebou doklad totožnosti (tj. občanský průkaz), průkaz pojištěnce, příp. rodný list dítěte.
Zažádat o příspěvek je možné nejpozději do 30. 11. 2020.

Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let.

Příspěvek je poskytován bezhotovostním převodem na účet žadatele.