Registrace


On-line registace do kurzů bruslení


Aplikace je testována a optimalizována pro prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Edge a MS Internet Explorer 11,
na zařízeních s Windows10, Android a iOS


500 Kč na školní, školkový program i na víkendové kurzy


Až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou – kurz bruslení v rámci školy/školky – doklad vystaví škola či školka

Až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu – víkendová škola bruslení (permanentka) – doklad vystaví DDB

Jak získat příspěvek?


K získání příspěvku je nutné předložit doklad o zaplacení dané aktivity, který nesmí být starší jak 3 měsíce,
a to na kterékoli pobočce VZP nebo jej zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při osobní návštěvě pracoviště VZP je nutné mít sebou doklad totožnosti (tj. občanský průkaz), průkaz pojištěnce, příp. rodný list dítěte.
Zažádat o příspěvek je možné nejpozději do 30. 11. 2020.

Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let.

Příspěvek je poskytován bezhotovostním převodem na účet žadatele.