Školní programVýuka ledního bruslení pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol

pod vedením profesionálních trenérů spolku Děti do bruslí. Bruslíme ve 3 krajích: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, na 8 zimních stadionech: Telč, Jindřichův Hradec, Soběslav, M. Budějovice, Znojmo, Havlíčkův Brod, Č. Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem


Do projektu je zapojeno přes 60 měst a obcí a 121 škol

Školní kurzy bruslení probíhají ve třech ročních obdobích:
podzim (září – prosinec)
zima (leden – březen)
jaro (duben – květen)

Úrazové pojištění dětí ve školním programu zajišťuje generální partner spolku Děti do bruslí – Pojišťovna VZP


Příspěvek 1.000 Kč na školní program bruslení od VZP ČR


Až 1.000 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou pro pojištěnce VZP (doklad potvrdí škola)

Jak získat příspěvek?


K získání příspěvku je nutné předložit doklad o zaplacení dané aktivity, který nesmí být starší jak 3 měsíce,
a to na kterékoli pobočce VZP nebo jej zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při osobní návštěvě pracoviště VZP je nutné mít sebou doklad totožnosti (tj. občanský průkaz), průkaz pojištěnce, příp. rodný list dítěte.
Zažádat o příspěvek je možné nejpozději do 15. 12. 2023.

Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let.

Příspěvek je poskytován bezhotovostním převodem na účet žadatele.


Nabízíme hromadné broušení bruslí pro školy

Kontakt na brusírnu:
brusirna@detidobrusli.cz