Víkendová škola


Výuka ledního bruslení pro děti
od 4 let pod vedením profesionálních trenérů
spolku Děti do bruslí.


Bruslíme na 4 zimních stadionech:
České Budějovice - sobota od 10:15 hodin
(Hokejové centrum Pouzar)
Soběslav - neděle od 8:30 hodin
Moravské Budějovice - neděle (aktuální čas je uveden v kalendáři kurzů)
Dačice - od prosince 2023


Na kurz bruslení mohou děti přijít kdykoli v průběhu školního roku,
škola bruslení v Českých Budějovicích (Hokejové centrum Pouzar), Soběslavi a Moravských Budějovicích začíná od září 2023, v Dačicích od prosince 2023

NOVINKA: všechny děti v programu "školy bruslení" jsou úrazově pojištěni - Pojišťovna VZP, a. s., generální partner projektu Děti do bruslí


Příspěvek 1.000 Kč na víkendové kurzy bruslení od VZP ČR


Až 1.000 Kč na pravidelné pohybové aktivity i mimo školu (permanentka víkendové školy bruslení, doklad potvrdí DDB) pro pojištěnce VZP ČR

Jak získat příspěvek?


K získání příspěvku je nutné předložit doklad o zaplacení dané aktivity, který nesmí být starší jak 3 měsíce,
a to na kterékoli pobočce VZP nebo jej zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při osobní návštěvě pracoviště VZP je nutné mít sebou doklad totožnosti (tj. občanský průkaz), průkaz pojištěnce, příp. rodný list dítěte.
Zažádat o příspěvek je možné nejpozději do 15. 12. 2023.

Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let.

Příspěvek je poskytován bezhotovostním převodem na účet žadatele.